FİLTRE PRES

FİLTRASYON BİZİM İŞİMİZ

FİLTRASYON BİZİM İŞİMİZ

5 litreden 18 m'e varan kek kapasitesi ile tüm filtrasyon problemlerine ekonomik ve verimli çözümler sunuyoruz.

Tanım

Filtre presler 1900’lü yılların başında sanayi ile tanışmış ve yoğun olarak çamur susuzlaştırmada (katı ile sıvının ayrıştırmasında) kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri sadece insan gücüne dayalı kullanılan bu ekipman 1960’lı yıllardan itibaren imajını değiştirerek çeşitli otomasyonlarla sanayide yerlerini almışlardır. Kuruya yakın bir kek çıkartabilmek için yıkama kurutma, otomatik deşarj mekanizmaları ile donatılarak tesislerin vazgeçilmez ekipmanları olmuşlardır.
Filtre presler iki sabit kafa ve plakaları sıkıştıran bir gezer kafadan oluşurlar. Sabit kafalardan birisi plakaları sıkıştıran hidrolik grubu, diğeri ise çamur giriş yapısını üzerinde bulundurur. Plakalar iki sabit kafa arasında yan kollar veya üstte bulunan kirişler yardımıyla taşınırlar. Her filtrasyon plakası iki yanını kaplayacak şekilde filtre bezi ile giydirilmiştir. Pres çalışarak plakalar yan yana geldiğinde değişik plaka sayılarında filtrasyon hücreleri oluşturulmuştur
En yaygın plaka kullanımı merkez beslemeli olan tiptir. Bu besleme plakalar boyunca devam eder ve tüm hücrelerin homojen doldurulması böylece sağlanır. Plakaların en altında bulunan deşarj muslukları, filtratın istenilen yere boşaltılmasını sağlayan yine en yaygın “Açık Deşarj” uygulamalarından biridir. Bunun yanında toksik, yanabilen ve uçucu filtratlarda “Kapalı Deşarj” sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çalışma Prensibi

Filtre preslerde chamber ve membranlı olmak üzere iki tip plaka kullanılmaktadır. Her iki plaka tipinde de filtrasyon prensibi aşağıdaki şemada gözüktüğü gibidir.

Chamber Plakalı Filtre Presler

 • Çamur girişinden bir pompa yardımı ile hücrelere çamur pompalanır. Hücreler içinde yavaş yavaş kalınlaşan bir kek oluşumu başlar. Basınç arttıkça kuruluğu da artan kek istenilen formasyonda elde edilir.
 • Kek kuruluğunu artırmak için merkezden hava üflenir. Beslemedeki kalan çamur tamamen kuru kek alınması için bu hava ile deşarj edilir.
 • Pres açılır.
 • Plakalar tek tek açılır ve kekler boşaltılır.
 • Yeni bir çevrim için filtre pres hazırdır.

Membran Plakalı Filtre Presler 

 • Çamur girişinden bir pompa yardımı ile hücrelere çamur pompalanır. Hücreler içinde yavaş yavaş kalınlaşan bir kek oluşumu başlar.
 • Boş hücre tipinde olan plakalardaki özel membranlar bu arada tamamen plakaya yapışırlar.
 • Hücre basıncı 6-7 bara ulaşınca membranlara basınç uygulanarak ön sıkma gerçekleştirilir.
 • Kek tutunmasını engellemek için bu pozisyonda su ile kek yıkama yapılır.
 • Hava ile kurutma yapılır.
 • Kek kuruluğunu artırmak için membran basınçları artırılarak son sıkma işlemi yapılır.
 • Beslemedeki ıslak sıvıyı geri atmak için de merkez üfleme işlemi yapılır. Böylece hücrelerdeki kek tamamen kuru hale getirilir.
 • Pres açılır.
 • Plakalar tek tek açılır ve kekler boşaltılır.
 • Yeni bir çevrim için filtre pres hazırdır.

 

MODELLERİMİZ

 

HH – El Hidrolik  

Bu tipte plakaların kapatılması bir el pompası yardımı ile yapılır. Kapama işlemi bittikten sonra silindir üzerindeki mekanik kilit presi sürekli istenilen basınçta tutmaya yarar.  

EH – Elektrikli Hidrolik  

Kapama ve açma işlemi tamamen hidrolik güç ünitesi tarafından sağlanır. İşlem pano üzerindeki bir düğme veya PLC ile otomatik olarak yaptırılabilir.

BASINÇ

8 barda ve 16 barda standart dizayn, anahtar teslimi proses çözümleri.  

BOYUTLAR

250 x 250 mm'den 2000 x 2000 mm'ye değişik kapasitede filtre presler.

PLAKA MALZEMELERİ  

Basınca dayanıklı PP, PU, PVDF gibi plastik malzemeler.

FİLTRE BEZLERİ 

Prosese uygun tüm sentetik ve tabii ipliklerden mamul filtre bezleri.

TİPLER

PLAKA + ÇERÇEVE (Boş&Dolu) PRESLER

Boş&Dolu olarak bilinen bu tip filtre presler en eski modellerdir.Eski modellerinde ve halen çalışan, plaka malzemesine dökme demir olarak rastlanabilir.Günümüzde polipropilen olarak boş ve dolu plakalar üretilmektedir.
Özel proses üretim hatlarında,özellikle kimya sektöründe,değişik kek kalınlıkları alternatifleri ile başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.  

CHAMBER PLAKALI FİLTRE PRESLER  

Günümüzde,modern filtre preslerde polipropilen malzemeden imal edilen chamber tip plakalar kullanılmaktadır.Polipropilen chamber plakaların yüksek basınca dayanıklı olmasından dolayı kek oluşumunda yüksek kuruluklara ulaşılmaktadır.
Chamber tip plakalar contasız ve contalı olarak imal edilmektedir.Contasız tiplerde plakaların yüzeyleri bez ile birlikte birbirine temas eder ve sızdırmazlık bu şekilde sağlanır.Contalı tiplerde ise plaka yüzeylerinde sızdırmazlığı sağlayan bir conta mevcuttur.
Chamber plakalar çoğunlukla merkez beslemeli olarak kullanılır.Besleme delik çapının büyük yapılabilmesi,kolay ve homojen dolum için avantajdır.Bu da plakalar arasında diferansiyel basınca sebep olacak tıkanmaların olmaması demektir.Chamber plakaların bir diğer avantajı da ,oluşan kekin,çoğunlukla müdaheleye gerek duyulmadan kendiliğinden düşmesidir. 

MEMBRAN PLAKALI FİLTRE PRESLER

Filtre kekinin kuruluğunu en yüksek oranda elde etmek için ve değişken katı ihtiva eden çamurlarda kullanılan pres tipidir.

FİLTRE PRES AVANTAJLARI

 • Her ihtiyaca uygun boyutlandırma
 • Her çeşit otomasyon
 • Güvenilir uzun ömürlü dizayn
 • Az alan gereksinimi
 • Minimum yer harcaması ile max filtrasyon verimi
 • Çeşitli filtrasyon adımları

 

AKSESUARLARIMIZ

 

OPT – Otomatik Plaka Taşıma

Pres açıldıktan sonra plaka taşıma işlemi özel taşıma aparatımız tarafından gerçekleştirilir. Dizayn tamamen prese yönelik olarak yapılmıştır. Tahrik hidrolik ünite tarafından sağlanmakta ve hareket iletim elemanlarının hepsi özel muhafaza içindedir.

OPS – Otomatik Plaka Silkeleme  

Açma işlemi komple akordion şeklinde bir zincir tarafından sağlanır. Eşit aralıklı açılmış pres plakaları ayarlanabilir bir yüksekliğe kaldırılır ve bırakılır. İşlem pnömatik olarak gerçekleştirilir. Silkeleme işleminin kaç kere yapılacağı otomatik olarak set edilir.

VS – Vibroshift  

"Vibroshift" adını verdiğimiz mekanizma ile Filtre Pres plakalarının otomatik taşınmasını ve silkelenmesini bir arada gerçekleştirdik. Pres plakaları ayarlanabilir bir yüksekliğe kaldırılır ve bırakılır. İşlem pnömatik olarak gerçekleştirilir. Silkeleme işleminin süresi otomatik olarak set edilir.

 

 

 

DT – Damlama Tavası  

Katı konsantrasyonu çok düşük olan bazı proseslerde damlamalar olmaktadır. Bu damlayan sıvıları toplamak için ve de kekin yönlenmesi için damlama tavası presimize ilave edilmektedir.

SLC – Işıklı Emniyet Perdesi  

Açma ve kapama anında presin istenilmeyen yerlerine yaklaşınca hareketi durduran ışıklı emniyet perdeleri prese monte edilir.

SP – Ara Parça  

Presin plaka sayısı daha sonradan arttırılmak isteniyorsa dizayn esnasında ara parça ilavesi yapılabilir. Bu parça sökülerek dizayna uygun sayıda plaka ilavesi yapılır.

PLC – PLC Kontrollü Pres  

Tecrübeli firmamız her çeşit ve istenilen otomasyonu PLC kullanarak hizmetinize sunmaktadır.

WD – Bez Yıkama Arabası

Ayarlanabilen bir zaman aralığında 100 bara dek basınçlı su ile bezlerin yıkanabilmesi için istenirse kolaylıkla yıkama arabamız presinize ilave edilebilir. Bu durumda suların sıçramasını önlemek amacıyla pres etrafına sıçrama perdeleri monte edilir. Yıkama otomatik veya push buton yardımıyla yapılabilir.

C – Kek Uzaklaştırma Ekipmanları

Oluşan kekin taşınması için birçok alternatif vardır. Bunların en popüler olanları:

Kek Arabaları

 

Bantlı Konveyör

 

Kuğu Boynu Konveyör

 

Devirmeli Konteyner

 

 

KODLAMA ÖRNEĞİ

 

STANDART TEKNİK TABLOMUZ